Built a Nest
Bygga sig ett bo
Den här målningen får mig att tänka på när jag målade som barn..
Lekte med färger och former utan krav.
och byggde en koja inne med fitar o täcken
Jag tänker att man bugger sig ett bo
med lekfullhet och Glädje den innehåller också spännig ,nyfikenhet.