Om konstnären Gudrun Alvebro

Gudrun Alvebro (1953)
Jag är uppvuxen i en stor familj, med många syskon. Mina föräldrar inspirerades av Waldorfpedagogiken och kyrkliga influenser påverkar också min världsbild. Efter att min far dog när jag var 13 år slutade jag nästan helt med skapandet. Jag insåg i vuxen ålder att skapandet ändå var en del av mig och började därför utforska olika tekniker och fastnade främst för att måla i olja. Numera arbetar jag också med collografi som uttryck.

Tidigare var jag förskolelärare, men på grund av fibromyalgi fick jag sluta med det. Fortfarande inspireras jag av barns skapande – deras sätt att måla utan krav från deras inre. I mitt arbete med barnen växte det fram en respekt för bildspråket som gav mig en ny syn på mitt eget skapande och mina bilder. Jag fick mod att våga utforska mitt eget bildspråk och visa mina verk för andra. När jag blev sjuk blev målandet en kanal till mitt inre och en bön till Gud.           

Jag är autodidakt men har gått en del kurser.  Jag är med i Roslagsmålarna, en konstnärsförening i Täby där jag bor. Från hösten 2007 har jag ställt ut mina tavlor runt i Täby med omnejd. 2012 gick jag kurs i collografi för konstnären Fia Kvissberg på Grafikens Hus i Södertälje.  
Jag representerades av Agora Gallery i New York till o med våren 2016.
Jag är  också med:  
Karbygrafikerna som finns på Karby gård i Täby.  
Täby konstnärer
Vivid Art International.
Vida design.
Cirkle foundation for the art.


Om konst av Gudrun Alvebro

När jag skapar en bild, både i collografi och olja, försöker jag hitta tillbaka till glädjen och spontaniteten i mig som jag ägde som barn. Jag ställer mig frågan: Vad är det som jag vill utrycka ur mitt inre? Jag försöker hitta det inre flödet. Precis som barnet målar utan krav försöker jag ge plats åt den bild som växer fram i frihet. Under skapandeprocessen låter jag mig även inspireras av musik. 

Jag vill att man ska vilja ha målningen på sin vägg och njuta av att se den och upptäcka den mer och mer.

Jag vill att bilden ska förmedla en viss naivism så betraktaren ska få rum och inte mötas av något som är perfekt. Jag vill förmedla hopp och ge goda tankar till betraktaren; att det inte alltid finns färdiga svar men att det oftast finns en väg.

Jag bearbetar de existentiella frågorna mycket i mina bilder. En målning kan också vara eller bli en bön.      

GUDRUN ALVEBROS
(Fritt översatt)
pressrealise inför utställning:
"Kaleidoskop of the Mind"
24 april-14 maj, 2015
I "Agora Gallery" New York.

Gudrun Alvebro använder material från trasor till borstar och skrapor att manipulera oljefärg i vart och ett av hennes mättade abstrakta scener. Resultatet är en samling av pulserande, dynamiska mönster som finns mellan geometrisk och organisk. En naiv inspiration lyser igenom i de enkla former och primära färger i Alvebro målningar. Ändå är varje linje och formen avsiktlig, skapar rörelse mellan kontrasterande paneler och texturer. Varje bild har en skiktad, påverkas kvalitet som befriar konstnären att skapa mönster som suddar, blanda och röra sig utan förevändning. Djup kung blues och crimsons återkommer i många av målningarna, navigerar linjen mellan något enkelt och välbekant och nonfigurativa arten av varje arbete. Linjerna korsar och upplösas i lösa räta vinklar, delar duken i undersökningar av färg och rymd och skapa mindre fickor av konsistens och intresse.

Hon är född i Sverige, Alvebro är medlem i Roslagmålarna, en konstnärs grupp utanför Stockholm. Hon arbetar också i collografi, och betonar en ärlig, genuin kvalitet i sitt arbete.